PERUNKIRJOITUKSET

Meillä on vahva kokemus ja asiantuntemus varallisuusoikeudellisista asioista. Laadimme perukirjat, perinnönjakokirjat sekä muut asiakirjat ja toimimme tarvittaessa avustajina perinnön jako- ja ositustilanteissa Oulun alueella.


PERINNÖN OSITUS JA PERINNÖNJAKO

Perinnön ositus on ennen perinnönjakoa tehtävä toimitus. Se tehdään, mikäli vainaja on ollut naimisissa. Osituksessa vainajan ja lesken omaisuus lasketaan ja tasataan. Lesken omaisuuden määrittelyn jälkeen kuolinpesälle jää muiden perillisten kesken jaettava perintö. Perinnönjako tarkoittaa vainajan omaisuuden jakamista perillisten kesken. Lakimiehemme voivat auttaa, olipa kyseessä perinnön ositus, perinnön jakaminen tai perinnönjakosopimus. Tarvittaessa voimme toimia myös pesänjakajan roolissa.

PERUNKIRJOITUS TULEE TEHDÄ AINA

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tilaisuuden järjestää se henkilö, jolla on paras tieto vainajan varallisuudesta. Usein tämä henkilö on leski tai vainajan lapsi. Perukirjassa selvitetään kuolinpesän tilanne. Käytännössä tämä tarkoittaa vainajan omaisuuden ja velkojen erittelyä. Ammattitaitoiset lakimiehemme avustavat perukirjan laatimisessa minimoiden samalla prosessissa ilmeneviä ongelmakohtia ja auttaen esimerkiksi perintöveron ja omaisuuden myynnin kanssa.


OLEMME APUNASI SEURAAVISSA ASIOISSA:

  • Perunkirjoitus
  • Perukirjan laatiminen
  • Perinnön ositus
  • Perinnönjako
  • Perinnönjakosopimuksen laatiminen

Onko sinulla kysymyksiä aiheeseen liittyen? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Olemme oululainen lakitoimisto, josta saa inhimillistä ja osaavaa palvelua aina luotettavasti.

Olemme helposti lähestyttävä lakiasiaintoimisto.

SOITA MEILLE KATSOTAAN VOIMMEKO AUTTAA

Kysyttävää kustannuksista?

Oikeusapu vai oikeusturvavakuutus?
SOITA MEILLE Selvitämme puolestasi