LAPSIASIAT

Toimistomme lakimiehillä on vahva kokemus lapsiasioiden hoitamisesta. Vanhempien erotilanteessa lapsen huoltajuus, elatus ja asumisjärjestelyt tulevat ajankohtaiseksi. Vanhemmat voivat sopia asioita keskenään, mutta mikäli sopimukseen ei päästä, tarvitaan usein lakimiehen apua asioiden käsittelyssä.


LAPSEN HUOLTAJUUS, ASUMINEN JA TAPAAMISOIKEUS 

Erotilanteessa vanhempien on sovittava yhdessä lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisista. Jokainen näistä on erillinen asia, jotka tulee ratkaista joko sopimalla tai hakemalla asiaan ratkaisu tuomioistuimesta. Virallisesti lapsi voi asua vain yhdessä paikassa toisen vanhemman luona. Tämä vanhempi on lapsen lähivanhempi. Toisesta vanhemmasta käytetään nimitystä etävanhempi. Tällä on lapsen tapaamisoikeus, eli lapsella ja etävanhemmalla on oikeus tavata sopimuksen mukaan. Vanhemmat voivat sopia myös vuoroasumisjärjestelystä, jolloin lapsi asuu kummankin vanhemman luona yhtä paljon.

Lapsen huoltajuus tarkoittaa lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista ja edun valvontaa. Huoltajuuteen liittyviä asioita ovat esimerkiksi lapsen kansalaisuus, asuinpaikka, nimi, passi, koulunkäynti- sekä terveydenhuoltoasiat. Lapsella on oikeus saada huoltoa molemmilta vanhemmiltaan, jolloin vanhemmilla on yhteishuoltajuus. Tämä on myös lain lähtökohta. Huoltajuuskiistatilanteissa voidaan päätyä lapsen edun mukaisesti yksinhuoltoon käräjäoikeuden päätöksellä. Tällöin toisella vanhemmista on yksin määräysvalta kaikissa lasta koskevissa asioissa. Yksinhuolto ei vaikuta lapsen oikeuteen tavata toista vanhempaansa.

LAPSEN ELATUS

Erotilanteessa lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmalta. Elatusapua maksaa etävanhempi, jonka luona lapsi ei virallisesti asu. Vanhemmat voivat sopia yhteisymmärryksessä elatusmaksuista, mutta riitatilanteessa lapsen elatuksen velvollisuudet ratkaisee tuomioistuin. Elatusavun määrään vaikuttaa vanhempien elatuskyky sekä lapsen elatuksen tarve.


AUTAMME LAPSIASIOISSA

Toimistomme lakimiehet auttavat lasten huoltajuus- ja asumisjärjestelyissä sekä elatusapuasioissa. Tarkistamme nopeasti, ovatko elatusapumaksut oikealla tasolla ja haemme niihin tarvittavat muutokset.

  • Elatussopimukset
  • Elatusvelvollisuus
  • Elatusapumaksut

Soita meille, niin varmistetaan lastesi oikeudellisuus kohdallasi!

Olemme oululainen lakitoimisto, josta saa inhimillistä ja osaavaa palvelua aina luotettavasti.

Olemme helposti lähestyttävä lakiasiaintoimisto.

SOITA MEILLE KATSOTAAN VOIMMEKO AUTTAA

Kysyttävää kustannuksista?

Oikeusapu vai oikeusturvavakuutus?
SOITA MEILLE Selvitämme puolestasi