PERUNKIRJOITUS

Meillä on vahva kokemus ja asiantuntemus varallisuusoikeudellisista asioista. Laadimme perukirjat, perinnönjakokirjat sekä muut asiakirjat ja toimimme tarvittaessa avustajina perinnön jako- ja ositustilanteissa Oulun alueella.


Mikä on perunkirjoitus?

Kun henkilö kuolee, hänen jälkeensä on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajalta jääneet varat ja velat sekä muut perintöverotukseen vaikuttavat seikat. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen?

Yleisesti perunkirjoituksen järjestää se henkilö, jolla on paras tieto vainajan varallisuudesta. Usein tämä henkilö on joku pesä osakkaista; vainajan lapsi taikka leski tai muu sukulainen. Vainajan lähipiiri voi sopia, kuka hoitaa perunkirjoituksen ja siihen liittyvät järjestelyt ja toimii asiassa pesänilmoittajana.

Minkä ajan sisällä perunkirjoitus on tehtävä?

Perunkirjoitus on tehtävä 3 kuukauden sisällä henkilön kuolemasta. Perunkirjoitukseen ja perukirjan toimittamiseen voi tarvittaessa hakea lisäaikaa. Lisäaikaa myönnetään vain perustellusta syystä, joten perunkirjoituksen kanssa ei kannata viivytellä.

Perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa mainitaan muun muassa vainajan varat ja velat. Sen lisäksi perukirjassa tulee mainita seuraavat asiat:

  • Nimet ja yhteystiedot
  • Sukulaisuussuhteet
  • Omaisuus
  • Kuolinpesän velat ja vähennykset
  • Perukirjan liitteet

Sukulaisuussuhteiden pohjalta selvitetään perilliset, ja sitä varten vainajasta tarvitaan katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien. Joissain tapauksissa myös aviopuolisoista, jo kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä tarvitaan selvitys. Sukuselvitykseen tulee ilmoittaa myös elossa olevat kuolinpesän osakkaat.

Omaisuudella tarkoitetaan kaikkia varoja ja velkoja. On suositeltavaa pyytää tiedot kaikista pankeista ja muista vastaavista, joissa vainaja oli asiakkaana. Kaikkien varojen arvo tulee ilmoittaa, ja esimerkiksi kiinteistöjen arvon määritykseen kannattaa ottaa avuksi kiinteistönvälittäjä. Perukirjaan tarvitaan tieto myös puolison varoista ja veloista, jos vainajan puoliso on elossa.

Perunkirjoituksesta aiheutuvat kulut katetaan pääsääntöisesti kuolinpesän varoista. Mahdollinen perintövero määräytyy perukirjan pohjalta. 

Perukirjan liitteet

Perukirjaan tarvitaan myös tiettyjä liitteitä. Perukirjaan tarvittavia liitteitä ovat muun muassa:

  • Testamentti
  • Avioehto
  • Aiemmin kuolleen puolison perukirja ja sen liitteet
  • Perinnönjakokirja (jos perinnönjako on jo toimitettu)
  • Perinnöstä luopumisilmoitus kirjallisena, jos joku kuolinpesän osakkaista on luopunut perinnöstä

Jos esimerkiksi testamenttia tai avioehtosopimusta ei ole, näitä ei luonnollisesti tarvitse toimittaa.

Lakimies avuksi perunkirjoitukseen ja perukirjan laatimiseen

Perunkirjoituksen tekeminen ja perukirjan laatiminen voi olla monimutkaista ja aiheuttaa päänvaivaa siitä vastuussa olevalle. Perukirjaa ei kuitenkaan tarvitse laatia yksin. Me Lakitoimisto Pentikäisellä olemme mielellämme avuksi perukirjan laatimisen kanssa. Olemme oululainen lakitoimisto, josta saa inhimillistä ja osaavaa palvelua aina luotettavasti. Läheisen kuollessa kokoamme puolestasi tarvittavat asiakirjat ja toimitamme perunkirjoituksen.

 Onko sinulla kysymyksiä aiheeseen liittyen? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Olemme helposti lähestyttävä lakiasiaintoimisto.

SOITA MEILLE KATSOTAAN VOIMMEKO AUTTAA

Kysyttävää kustannuksista?

Oikeusapu vai oikeusturvavakuutus?
SOITA MEILLE Selvitämme puolestasi