Ositus ja perinnönjako

Meillä Lakiasiaintoimisto Pentikäisellä on vankka kokemus varallisuusoikeudellisista asioista. Autamme mielellämme perinnönjako- ja ositustilanteissa Oulun seudulla.


Jotta perinnönjättäjän varallisuus voidaan jakaa perillisille, perunkirjoituksen jälkeen toimitetaan mahdollisesti ositus ja perinnönjako. Riippuen kuolinpesän omaisuuden arvosta ja kuolinpesän osakkaiden määrästä, prosessi voi olla monimutkainen. 

Mitä tarkoittaa ositus?

Jos vainaja on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, on omaisuus ositettava ennen perinnönjakoa. Osituksessa erotetaan vainajan ja lesken omaisuus. Näin ollen osituksessa selviää, mikä osa omaisuudesta kuuluu leskelle, ja minkä verran jaetaan perillisille perintönä.

Perukirja antaa usein pohjan omaisuuden ositukselle, sillä ositusperuste on vainajan kuolinpäivä. Mikäli vainajalla ja leskellä on ollut avioehto, puhutaan omaisuuden erottelusta, jolloin puolisoilla ei ole avio-oikeutta osaksi taikka kokonaan toistensa omaisuuteen.

Miten perinnönjako tehdään?

Perunkirjoituksen ja mahdollisen osituksen jälkeen tehdään perinnönjako. Perinnön jakaminen voidaan tehdä myös  vasta mahdollisen lesken kuoleman jälkeen, kun lesken hallintaoikeus kuolinpesään päättyy. Perinnönjako ei ole samalla tavalla pakollinen kuin perunkirjoitus. Perintö on mahdollista jakaa perunkirjoituksen jälkeen ja se vaatii yhteisymmärrystä kaikkien osakkaiden kesken.

Perinnönjaossa vainajan varat jaetaan kuolinpesän osakkaille. Tulee kuitenkin huomata, että kuolinpesän velat maksetaan ennen perinnön jakamista. Näin ollen perintöä jaetaan vain, jos kuolinpesään jää varoja velkojen maksamisen jälkeen – eli jos kuolinpesän nettovarallisuus on positiivinen.

Kuolinpesän osakkaat voivat sopia keskenään, miten perinnönjako suoritetaan. Jos erimielisyyksiä syntyy, kuolinpesään voidaan hakea pesänselvittäjä ja -jakaja kenen tahansa kuolinpesän osakkaan toimesta. Hakemus tulee tehdä vainajan kotipaikan käräjäoikeudelle. 

Perinnönjakosopimus eli perinnönjakokirja

Osituksesta ja perinnönjaosta täytyy laatia kirjallinen sopimus. Sopimuksessa tulee olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset, ja kahden esteettömän todistajan tulee todistaa allekirjoitukset oikeiksi. Vasta tämän jälkeen perinnönjako täyttää lain asettamat vaatimukset.

Perinnönjakosopimus perusteena perinnön jakamiselle. Verohallinnon antamien ohjeiden mukaan perinnönjakokirjassa tulee ilmoittaa esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Mitä on jaettu
  • Jaetun omaisuuden arvo jakohetkellä
  • Mitä kukin perillinen on saanut
  • Mitä on mahdollisesti jäänyt jakamatta
  • Onko jako tehty kokonaan

Kun perinnönjakokirja on valmis, siitä toimitetaan kopio Verohallinnolle.

Lakimies avuksi ositukseen ja perinnönjakoon

Läheisen kuolema on raskas paikka ja vie usein paljon voimavaroja. Surun keskellä tulee kuitenkin hoitaa käytännön asioita, kuten perunkirjoitus ja perinnönjako. Jotta käytännön asiat hoituvat vaivattomammin, avuksi kannattaa ottaa lakimies.

Me Lakitoimisto Pentikäisellä autamme mielellämme perintöön liittyvissä asioissa. Olemme oululainen lakitoimisto, josta saa inhimillistä ja osaavaa palvelua aina luotettavasti.

Kun etsit kokenutta lakimiestä Oulun seudulta, me olemme apunasi. Lakitoimistomme sijaitsee aivan Oulun keskustassa Pakkahuoneenkadulla.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Olemme helposti lähestyttävä lakiasiaintoimisto.

SOITA MEILLE KATSOTAAN VOIMMEKO AUTTAA

Kysyttävää kustannuksista?

Oikeusapu vai oikeusturvavakuutus?
SOITA MEILLE Selvitämme puolestasi